ReferencieSanácie zosuvov a stavebné práce

 • Tranzitný plynovod Slanec - 2500 bm subhorizontálnych vrtov ( ďalej iba shv )
 • Domaša časť Nová Kelča - 3340 bm shv
 • Tranzitný plynovod Krušinec - 530 bm shv
 • Rekonštrukcia shv na sídlisku Dargovských hrdinov Košice I-IX.etapa 3816bm
 • Prístupová cesta na Bankov v Košiciach
 • Statické riešenie zabezpečenia domu na Kováčskej ul. v Košiciach
 • Pilótové zakladanie AB Ekotermál 99 v Košiciach Barci

Hydrogeologické vrty

 • Priemyselný park Košice - Pereš - letisko
 • Overenie hladiny podzemnej vody a čerpacie skúšky
 • Košice Hradbová ulica
 • Košice kaplnka sv. Michala
 • Košice Južná tr. Areál VSS a pod.

Prieskumno - ťažobné vrty

 • Prešov Solivary - 11200 bm
 • Zbudza pre Prešov Solivary - 1130 bm

Inžinierskogeologické vrty

 • Skládka tuhého komunálneho odpadu -Dudince
 • Priemyselný park Košice -Pereš - letisko